Over Filosofiecafé Emmen

Filosofiecafé Emmen heeft als doelstelling alle inwoners van de gemeente Emmen in contact te laten komen met filosofie. Dit doormiddel van betaalbare bijeenkomsten, waar een spreker over filosofie of over filosofische thema's komt praten.

Op dinsdag 16 juni 2020 werd Stichting Filosofiecafé Emmen (in externe communicatie wordt Filosofiecafé Emmen gehanteerd) opgericht, met als doelstelling het filosofische klimaat in de gemeente Emmen te vergroten.

Filosofiecafé Emmen hoopt door aansprekende bijeenkomsten te organiseren mensen te interesseren voor filosofie alsmede het bespreken van maatschappelijke thema’s.

Tijdens die cafés worden klassieke en moderne filosofische thema's, evenals klassieke en hedendaagse filosofen, besproken door een hoofdgast. Onderwerpen en besproken filosofen kunnen actueel zijn, maar kunnen ook eeuwenoud zijn. Zolang de bezoeker maar verrijkt is na het aanhoren van de spreker.

Het karakter van de openbare cafés, die in principe vier keer per jaar georganiseerd worden, zijn laagdrempelig zodat iedereen een kans krijgt in aanraking te komen met filosofie en filosofische vraagstukken.

Daarnaast staan sociaal-maatschappelijke thema's en het bespreken daarvan hoog op de agenda. Het is ons doel om op een goede manier een discussie op gang te brengen die de bezoeker aan het denken zet. Dat kan over een thema gaan die op dat moment in de samenleving leeft. Dit mag zowel internationaal als lokaal zijn.

Aan het eind van elk café is er ruimte voor vragen en discussie, met respect voor de medepersonen. Na afloop is er tijd voor een hapje en een drankje.

Bestuur Stichting Filosofiecafé Emmen

Stichting Filosofiecafé Emmen heeft geen winstoogmerk. We streven ernaar om de stichtingbestuur met minimaal drie personen te bezetten. Het bestuur wordt momenteel gevormd door vijf personen en voor 2020-2022 bestaat deze uit: Marlow de Kleine (voorzitter), Albert Sterenborg (secretaris), Hans Heijn (penningmeester), Jeanette Croezen en Peter Riksma (beide algemeen bestuurslid). Zij worden bijgestaan door een hardwerkende groep filosofieliefhebbers.

Minimaal twee keer, maximaal vier keer in het jaar komt de stichting bij elkaar. Dit is buiten de cafés om. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het afgelopen café besproken en kunnen er voor het komend café zaken besproken worden. Eén keer in het jaar worden de te boeken sprekers besproken.

Stichting Filosofiecafé Emmen is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft de stichting een zakelijke rekening bij de ING bank. Aangezien de stichting afhankelijk is van subsidies, zijn donaties altijd welkom. Neem gerust contact met ons op mocht u hier wat voor voelen.