Filosofiecafé Emmen

Welkom op de website van Filosofiecafé Emmen. Hier vindt u onder andere informatie over onze visie en kunt u in de agenda zien welke filosofen naar Emmen komen.

Woensdag 22 februari 2023: Jan Marten Visser - 'Winners & Losers: Levinas en de relatie tot de Ander'

Competitie, strijd, winnen/verliezen zijn allen belangrijke woorden geworden in onze maatschappij. Een steeds wijdere kloof valt waar te nemen tussen 'winners' en 'losers'. Het is niet voor niks dat 'loser' een prominent scheldwoord is geworden. De filosoof stelt dan de vraag waar dit vandaan komt. Heeft het denken in winnaars en verliezers wellicht ook filosofische wortels of is dit te ver gezocht? In deze lezing gaan we met dit soort vragen te rade bij de joodse filosoof Emmanuel Levinas. Levinas formuleert een scherpe kritiek op de westerse filosofische traditie waarin structurele aandacht voor onze verhouding tot de ander lijkt te ontbreken. We onderzoeken of Levinas' kritiek ook relevant is voor de maatschappelijke kwesties die ons op dit moment bezighouden en of hij ons wellicht ook nieuwe wegen wijst...

Een kaartjes voor deze lezing kost € 10, inclusief thee of koffie en een heerlijke stroopwafel. Na afloop van de lezing is er de mogelijkheid om na te genieten met een hapje en een drankje in ons café. De lezing vindt plaats in theater Loods 13 (Rensenpark Emmen). De deuren gaan om 19.00 uur open, de lezing begint om 19.30 uur.


Woensdag 29 maart 2023: Pablo M. Lamberti - 'Strijdvaardig leven'

Filosoof Pablo M. Lamberti (1985) leidt op 29 maart in zijn lezing de toehoorders langs de inzichten van krijgersfilosofen uit het oude Griekenland, Rome en Japan en geeft een aanzet tot een levensfilosofie voor de eenentwintigste eeuw. Vrijblijvende kennis of voorgekauwde richtlijnen hoeft men daarbij niet te verwachten. Uiteindelijk is strijdvaardig leven geen kwestie van kennen, maar van kunnen. Socrates, Seneca en de samoerai bieden een beproefd kompas, maar je moet de weg zelf bewandelen.

Lamberti studeerde bedrijfswetenschappen en filosofie en promoveert op 3 februari op een proefschrift over luisteren als filosofische oefening. Meer informatie is te vinden op: www.pablolamberti.nl

Een kaartjes voor deze lezing kost € 10, inclusief thee of koffie en een heerlijke stroopwafel. Na de lezing is het mogelijk om het gelijknamige boek aan te schaffen of na te genieten met een hapje en een drankje in ons café. De lezing vindt plaats in theater Loods 13 (Rensenpark Emmen). De deuren gaan om 19.00 uur open, de lezing begint om 19.30 uur.
Pablo Lamberti neemt ons mee in de filosofie van krijgsfilosofen